View Iliada Studios
on Google Maps.

Data Sheet

Open: April to October
Mykonos
Ornos

Email: /deleteme/pmixalakos/deleteme/_at_gmail_dot_/nospam/com
Telephone: +30-22890-22895, +30-6945-545530